Mobil Menü

Politikamız

Tüm Türkiye’de YAKLAŞIK 4000 engelli üniversite öğrencisi vardır. [(%0,13)GÖRME ENGELLİ: %38; BEDENSEL ENGELLİ %25; SÜREĞEN (KRONİK) HASTALIK %13; İŞİTME ENGELLİ %8; PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI OLAN %2]

Bu gereklilikle üniversitede yapılacak düzenlemeler akademik, sosyal, fiziksel düzenlemeler herkese uygun hazırlanmalıdır. Hitit Üniversitesi de “Engelsiz Üniversite Birimini” oluşturmuştur.

 

Öncelikle, engelliler arasında bireysel farklılık ve gereksinimler önemlidir; engelliler hiç farklılık göstermeyen tek bir grup olarak kabul edilmemelidir.

Üniversitemiz, Engelsiz Üniversitenin önemini, fırsat eşitliği yaratmak ve birlikte yaşamayı sağlamak için önemli bir unsur olmasından kaynaklandığının bilincindedir. 

Üniversitemiz, engeli ne olursa olsun bir öğrencinin, üniversitemizde eğitimini kolay ve devamlı olarak sürdürebilmesi için eğitimle ilgili eksiklikler giderilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını elzem görmektedir.Üniversitenin her birim ve mensubu bu konudaki hedefimizi gerçekleştirmekte bir bütün olarak hareket eder.  

Bu nedenle, fiziksel, görsel, işitsel, bilişsel (öğrenme güçlüğü) engelleri yaşayan öğrencilerimize;

· Fırsatlar tanınması ve böylece farkındalık yaratarak bir takım ön yargılardan vazgeçilmesi,

· Üniversite birimlerinin herkes tarafından “erişilebilir” durumda olması,

· Engelleri olan bireylerin hepsinin ihtiyaçlarının aynı olmaması nedeniyle özgün ihtiyaçların neler olduğunun belirlenmesi,

· Bu konudaki fiziksel, akademik, maddi engellerin ortadan kaldırılması,

· Danışma, destekleme ve kariyer planlama gibi konularda destek olunması,

· Kolayca erişilebilecek şekilde tasarlanmış ve mevzuat, başvuru formları, üniversitenin engelli öğrencilere sağladığı olanakları, öğrenci ve öğretim üyesi sorumluluklarını içeren bir İnternet sayfasının oluşturulması,

· Engelli öğrencilere yardımcı olmak isteyen gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, şeklinde ifade edilebilecek amaçlarla hizmet sunmak ister.

Engelsiz Üniversite için engelsizlerin engellileri daha iyi anlaması, sorunlara duygusal yaklaşmak yerine bilimsel ve çözüm üreten bir yaklaşıma öncülük edecek eğitimcilerin eğitilmesi de Üniversitemizin bu konudaki amaçlarındandır.

Birim, “Yüksek Öğrenim Kurumları Özürlüler Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği” (Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26204) çerçevesindeçalışmaktadır. Birim,  Engelsiz Üniversite III. Ulusal Çalıştayı Sonuç Bildirgesinde de belirtildiği üzere engelli olma durumuna vurgu yapmak ve başvuran öğrenciler için bir ayrımcılığa neden olunmasını önlemek amacıyla “ENGELSİZ” kavramıyla adlandırmıştır.